Měření YouTube videí v embed formátu

Rozšířené měření Google Analytics.

Pokud si na stráce nedefinujete vlastní metodu onYouTubePlayerReady (což je pravděpodobné), není třeba žádné konfigurace, vše se nastaví samo. 

Doporučené úpravy kódu videa

Doporučujeme přidat do kódu videa parametry enablejsapi=1 a playerapiid=some-unique-id (hodnota some-unique-id je libovolné unikátní ID). Stejnou hodnotu unikátního ID je třeba nastavit DOM elementu embed. Doporučené úpravy jsou vyznačeny červeně.

<object width="480" height="360">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PZvjQWmJFZA?version=3&amp;hl=cs_CZ"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/PZvjQWmJFZA?version=3&amp;hl=cs_CZ&
enablejsapi=1&playerapiid=ytid1" id="ytid1" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>
</object>

Trackování videí v embed formátu může dělat problémy v nižších verzích prohlížeče Internet Explorer.

Konfigurace při využití metody onYouTubePlayerReady

Pokud nevyužíváte metodu onYouTubePlayerReady, tento odstavec můžete přeskočit. Pokud ano, je v této metodě potřeba zavolat _ga.youtube.onYouTubePlayerReady(playerid);. Konfigurace pak vypadá takto:


<object width="480" height="360">
    <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PZvjQWmJFZA?version=3&amp;hl=cs_CZ"></param>
    <param name="allowFullScreen" value="true"></param>
    <param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
    <embed src="http://www.youtube.com/v/PZvjQWmJFZA?version=3&amp;hl=cs_CZ&enablejsapi=1&playerapiid=ytid1" id="ytid1" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="360" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>
</object>
<script type="text/javascript"> function onYouTubePlayerReady(playerid) { // libovolný Váš kód _gas.youtube.onYouTubePlayerReady(playerid); } </script>

Vyzkoušení

Zde můžete vyzkoušet měření událostí z YouTube videa. Pro sledování doporučujeme použít plugin GA debug pro Chrome.