_gas.create

Rozšířené měření Google Analytics.

_gas.create

create

_gas.create (GATID : string, name : string [, pageview : string ]) : void

Vytvoří tracker a zaznamená pageview.

Parametry

GATID

ID Google Analytics web ve tvaru UA-XXXXX-Y.

name

Jméno trackeru - libovolný řetězec, obvykle t1, t2, ...

pageview

Nepovinné - pokud je parametr předán, hodnota bude použita jako virtuální pageview.

Vracená hodnota

Nic

Příklad
<script type="text/javascript">
    _gas.create('UA-1234567-8', 't1');
</script>