_gas.push

Rozšířené měření Google Analytics.

_gas.push

Popis

_gas.push( Array ) : void

Metoda _gas.push, stejně jako nativní metoda _gaq.push, slouží k předávání parametrů skriptu Google Analytics.

Parametry

Pole hodnot

Předávané pole má stejný tvar jako pole předávané nativní metodě _gaq.push. Přehled všech metod lze najít v dokumentaci Google Analytics. Rozdíl oproti nativní metodě tkví v tom, že lze zadávat metodu s i bez jména trackeru - a tento způsob je doporučován.

Volání bez jména trackeru

Parametry předávané metodě push se automaticky předají všem registrovaným trackerům. Díky tomu nedochází k duplikování kódu v případě, že je třeba měřit do více účtů. Např. pokud měříme do jednoho profilu, zaznamenáváme na stránce nějakou událost a chceme měření duplikovat do jiného profilu, stačí stačí přidat pouze jeden řádek - ten s vytvořením nového trackeru:

<script type="text/javascript" src="/analytics.js"></script>
  <script type="text/javascript">
  _gas.setDomainName('.ga-script.org');
  _gas.create(['UA-12345-1', 't1']);
  _gas.create(['UA-12345-2', 't2']);
  _ga.push(['_trackEvent', 'YouTube', 'GA Script video', 'Player started']);
</script>

Tento zápis značně zjednodušuje přidávání nebo odebírání profilů, do kterých je měřeno.

Pro srovnání ještě uvádíme stejný ekvivalentní ve standardní syntaxi Google Analytics.

<script type="text/javascript">
  var _gaq = _gaq || [];
  _gaq.push(['t1._setAccount', 'UA-12345-1']);
  _gaq.push(['t1._trackPageview']);

  _gaq.push(['t2._setAccount', 'UA-12345-2']);
  _gaq.push(['t2._trackPageview']);

  _gaq.push(['t1._trackEvent', 'YouTube', 'GA Script video', 'Player started']);
  _gaq.push(['t2._trackEvent', 'YouTube', 'GA Script video', 'Player started']);
  // a tady ještě inicializace měření
</script>
Volání se jménem trackeru

 Slouží k předání parametrů jednomu konkrétnímu trackeru. Příklad:

<script type="text/javascript" src="/analytics.js"></script>
  <script type="text/javascript">
  _gas.setDomainName('.ga-script.org');
  _gas.create(['UA-12345-1', 't1']);
  _gas.create(['UA-12345-2', 't2']);

  // událost bude zaznamenána pouze v profilu t1
  _gas.push(['t1._trackEvent', 'YouTube', 'GA Script video', 'Player started']);
</script>

Návratová hodnota

Nic

Příklady

Viz výše.