_gas.setConfigType

Rozšířené měření Google Analytics.

_gas.setConfigType

Popis

_gas.setConfigType (type : int) : void

Nastavuje typ konfigurace - měření na jedné subdoméně, na více subdoménách nebo na více doménách.

Parametry

type

Hodnota udává typ konfigurace. Možné hodnoty jsou:

Vracená hodnota

Nic

Příklad

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="analytics.js"></script>
  <script type="text/javascript"><!--
    _gas.setConfigType(2); // PRO MĚŘENÍ NA VÍCE SUBDOMÉNÁCH
    _gas.push(['_setDomainName', '.ga-script.org']);
    _gas.create('UA-123456-7', 'orig');
  //--></script>