_gas.setSocialActionsTrackedAlsoAsEvents

Rozšířené měření Google Analytics.

_gas.setSocialActionsTrackedAlsoAsEvents

Popis

_gas.setSocialActionsTrackedAlsoAsEvents (flag : bool) : void

Nastavuje, jestli budou akce sociálních sítí trackovány mimo _trackSocial měřeny i metodou _trackEvent. To je nutné pokud chcete nastavi akci sociální sítě jako cíl webu.

Parametry

flag

Pokud je nastaveno na true, všechny události sociálních sítí budou trackovány mimo _trackSocial odesílány i metodou _trackEvent.

Vracená hodnota

Nic

Příklad
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script>
<script src="analytics.js"></script>
<script type="text/javascript"><!--
    _gas.setSocialActionsTrackedAlsoAsEvents(true);
    _gas.create('UA-123456-7', 'orig');
//--></script>