_gas.setUniqueUserCustomVarSlot

Rozšířené měření Google Analytics.

_gas.setUniqueUserCustomVarSlot

Popis

_gas.setUniqueUserCustomVarSlot (slot : int) : void

Povoluje generování unikátních hashů pro každého návštěvníka webu. Hashe jsou ukládány v uživatelské proměnné označené předávanou hodnotou.

Parametry

slot

Číslo slotu, do kterého je ukládán unikátní hash. Musí mít hodnotu od 1 do 5.

Vracená hodnota

Nic

Příklad

Každý návštěvník bude označen unikátním ID uloženým ve vlastní proměnné se slotem 5.

<script type="text/javascript">
    _gas.setUniqueUserCustomVarSlot(5);
    _gas.push(['_setDomainName', 'ga-script.org']);
    _gas.create('UA-27938322-1', 't1');
</script>