Principy

Rozšířené měření Google Analytics.

GA skript se řídí několika principy.

Odstranění duplicit kódu

Jste-li nuceni měřit do více profilů GA, znamená to značou duplicitu kódu. Všechny příkazy je nutné nastavovat pro každý profil zvlášť. Při odstranění nebo přidání webové služby, do které je měřeno, je třeba zduplikovat v podstatě celý stávající měřicí kód, což může být náročné.

GA skript vyžaduje pojmenování každého trackeru při jeho vytvoření pomocí metody create. Pokud jsou názvy metod Google Analytics předávány bez jména trackerů (např. _trackEvent a ne t1._trackEvent), jsou parametry předány všem vytvořeným trackerům. Pokud má volaná metoda i jméno trackeru (např. t1._trackEvent), je předaná pouze jednomu konkrétnímu trackeru.

Používáte-li GA skript a chcete-li zduplikovat měření do dalšího účtu, stačí pouze přidání jednoho řádku, který vytvoří tracker - voláním metody create.

Měřicí kód na jednom místě

Virtuální pageviews, události navázané na různá tlačítka apod. způsobují, že kusy měřicího kódu jsou na různých místech webových stránek. Díky použití knihovny jQuery a odstranění virtuálních pageview pomocí routes lze jednoduše udržovat celou konfiguraci přehledně na jednom místě.

Podobnost se měřicím kódem

Předávání hodnot pomocí metody _gas.push je zcela stejné jako práce se standardní metodou _gaq.push. Volání nad _gas a _gaq lze libovolně kombinovat. Celá knihovna je navržena tak, aby byla co nejpodobnější standardnímu měřicímu kódu.