Custom variables route

Rozšířené měření Google Analytics.

Využití

Používá se ve chvílích, kdy je třeba do URL dostat jiné hodnoty, než jsou části URL. To se hodí třeba v případě, kdy jsou v URL pouze ID kategorií, jejichž jména je třeba při analýze zpětně dohledávat. Efektivnější je místo ID kategorie odesílat její jméno. Tedy například:

www.hracky.com/category/53/product/25 // poněkud nejasné
 www.hracky.com/category/plysaci/product/ruzovy-medvidek // více zřejmé

Dokumentace

Routu je potřeba vytvořit a předat objetku _ga pomocí metody addRoute. Vytvoření routy řešící výše uvedený případ může vypadat například takto:

<script type="text/javascript" src="/analytics.js"></script>
 <script type="text/javascript">
   var loadParams = function(index) {
     switch (index) {
       case 3:
         return 'plysaci'; // bude nahrazeno za $3
       case 4:
         return 'ruzovy-medvidek'; // bude nahrazeno za $4
       default:
         return '';
     }
   }
   var productRoute = new _gas.route.CustomVariable('/category/$1/product/$2', '/category/$3/product/$4', loadParams);
   _gas.addRoute(productRoute);
 </script>

Parametry

Kontstruktor route má 3 parametry, první dva jsou povinné.

 • původní URL - reálná URL adresa. Může obsahovat značky začínající znakem $, za kterým následjí čísla - např. $1, $2 atd.. Tyto části URL se považují za řetězec bez znaků /, ? a &. Tyto části URL jsou pak brány řetězce pro nahrazení v nové URL.
 • nová URL - virtuální URL, která je odesílaná na server Google Analytics. Lze v ní využít stejné značky jako v původní URL. Tyto značky pak budou nahrazeny hodnotami získanými z odpovídajících míst původní URL.
 • funkce další parametry pro hodnoty proměnných nenalezené v URL - má tvar function (int index) : string. Funkci je jako parametr předáno číslo proměnné - např. pro proměnnou $123 je předáno 123. Funkce má vracet řetězec, který bude nahrazen za odpovídající proměnnou.
 • funkce - anonymní funkce, která je spuštěna pouze na URL odpovídající původní URL (první parametr) před odesláním _trackPageview.

Řešené případy

Načtení jména kategorie a produktu do URL

Web má jména kategorie ve tvaru /category/123/product/456. Místo číselných kódů je třeba doplnit text z těla stránky. V příkladu je využita knihovna jQuery

<script type="text/javascript" src="/analytics.js"></script>
 <script type="text/javascript">
   var loadParams = function(index) {
     switch (index) {
       case 3:
         return escape( $('nejaky-selektor-jmena-kategorie').text() ); // bude nahrazeno za $3
       case 4:
         return escape( $('nejaky-selektor-jmena-produktu').text() ); // bude nahrazeno za $4
       default:
         return '';
     }
   }
   var productRoute = new _gas.route.CustomVariable('/category/$1/product/$2', '/category/$3/product/$4', loadParams);
   
   _gas.addRoute(productRoute);
   _gas.push(['_setDomainName', '.ga-script.org']);
   _gas.create('UA-123456-7', 't1');
   </script>