Definice vlastní route

Rozšířené měření Google Analytics.

Definované routy nemusí řešit všechny problémy. Potřebujete-li definovat vlastní route, je třeba, aby definovala 4 metody:

 • match - ověřuje, jestli se route shoduje s aktuální URL nebo ne.
 • assemble - vrací novou URL. Ta je pak odesílána jako virtuální pageview pokud metoda match vrací true.
 • exec - funkce bude zavolána před odesláním trackPageview pokud se route shoduje s aktuální URL (metoda match vrací true)
 • processAfterDomReady - pokud vrací true, zpracování _trackPageview probíhá až po nahrání celého DOM stromu.

V kódu jsou všechny uvedené metody společně s jejich hlavičkami.

function MyRoute()
 {
   /**
   * Vrací true pokud se má shodovat route s aktuální URL, jinak false
   *
   * @param url string reálná aktuání URL
   * @return bool
   */
   this.match = function(url : string) : bool ;
   
 
   /**
   * Vrací novou URL - tato hodnota je pak odesílána jako virtuální pageview
   *
   * @param url string
   * @return string
   */
   this.assemble = function(url : string) : string ;
 
 
   /**
   * Tato funkce bude vykonána před _trackPageview
   * pokud metoda match vrací true
   */
   this.exec = function(void) : void ;
 
 
   /**
   * Pokud je true, _trackPageview bude odesána až po načtení celého DOM stromu.
   * Pokud je false, _trackPageview je odeslána ihned po volání _gas.create
   *
   * @param url string
   * @return bool
   */
   this.processAfterDomReady = function(url : string) : bool ;
 
 }